เตือนสำหรับนักแข่งที่ยังไม่ได้ส่งใบสมัคร PTT World Cup 2010
สำหรับนักแข่งที่ยังไม่ส่งใบสมัคร PTT Jet Ski King’s Cup – World Cup Grand Prix 2010 กรุณาทราบว่า ขณะนี้ มีนักกีฬาจำนวนมากในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่น และบางรุ่นจะต้องมีการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ในกรณีที่มีนักกีฬาเกินกว่าที่กำหนด

ดั้งนั้น ผู้ที่ยังไม่ได้ส่งใบสมัคร กรุณาสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2010


Watercross World – Asian Multi Sports

02/11/10